[ Webhosting profitux.cz ]

Síly

V této části se budu snažit podat informace o co nejvíce silách, až už světlé a temné strany nebo i neutrálních (univerzálních), které používají obě dvě strany. Obecné info o síle najdete tady. Tady naleznete výčet sil a krátký text ke každé z nich. Sil je nespočet a ne každý ovládá všechny, ať už temné nebo světlé strany. Jednou za čas objeví nová síla. Jedná se většinou o síly temní strany, neboť světlá strana je více konzervativní a nedovoluje volé zkoumání a poznání. A navíc při mistrném ovládnutí temní strany se člověk stáva tak silným, že pro něj není téměř nic nemožné, nepříklad zabránění smrti...
Název síly Info
Univerzální síly
Rychlost Zvyšuje rychlost pohybu a reakcí
Odolnost Obrana proti útoky silou
Odolnost vůři energii Chrání před útoky energetickými zbraněmi, chladem, zvukem a ohněm
Bitevní meditace Zvyšuje spojeneckým jednotkám sílu a obranu, stejným způsobem oslabuje nepřítele
Tělo Tato síla umožňuje převést část zdraví (života) na sílu
Ovlivnění mysli Tato síla umožňuje manipulovat cizí myslí a převést nepřítele na svojí stranu
Odražení Tato síla umožňuje odrazit střely, v pokrčilejším stadiu i vracet zpět k nepříteli
Odstření, Vlna Obět je silou odstrčena, většinou do propasti nebo do zdi, čímž je způsobeno hodně zranění
Vír Roztočí obět ve vzdušném víru, který obět neustále zraňuje
Potlačení síly, absorbování Absorbuje účinky různych sil, např. bitevní meditace, tělo, aura...
Hod světelným mečem Světelný meč je vržen pomocí síly proti oběti, podle umění útočníka může zasáhnout jednoho neboi více nepřátel
Usměrněná síla Základní meditační schopnosti: urychlená regenerace, bližší spojení se silou...
Ovládání dechu Tato síla umožní zadržet dech na delší dou, než je normálně možné
Jasnovidectví Upozorňuje na hrozící nebezpečí
Tušení,vědomí (sense) Pomocí této síly lze spatřit objekty a nepřátele skrz zeď nebo jinou světlo nepropustnou věc
Skok Umožnuje vykonávat několikrát větší skoky než normálně bez většího zranění
Přitáhnutí Touto silou lze přivolat zpět světelný meč, vytrhnout zbraň z rukou nebo přitáhnout předmětu nebo nepřítele k sobě
Síly světlé strany
Uzdravení Obnovení zdraví, svého nebo cizího. Pokročilejší forma neutralizuje jedy
Aura, Štít, Brnění Poskytuje ochranu (částečnou) před zraněními
Odvaha Zvyšuje odolnost a sílu, obrana proti jedům
Bariéra Obrana proti tupým, sečným a bodným zbraním
Oživení Tato síla umožnuje částečně obnovit život padlých odob
Omráčení Tato síla umožnuje omráčit a znehybnit nepřítele
Omráčení, droida Pomocí této síly lze vyslat proud energie do droidího procesoru, přičemž je droid omráčen
Síly temné strany
Škrcení Sevření hrdla oběti, které způsobuje velká zranění
Zpomalení Zpomalí pohyby protivníka
Zamoření Oběti způsobuje bolest jako při otravě,
Strach, V oběti vyvolá velký strach, který způsobí, že se obět nebrání
Blesky Energetický útok, vyvolaný z konečků prstů, který způsobí oběti (obětem) šok. Účinný hlavně proti skupině
Odčerpání síly Sith může vysát z nepřátel energii síly a posílit se jí
Vřískot Útočník vyšle zvukovou vlnu a způsobí tak zranění nepřátelům v blízkém okolí
Odčerpání života Útočník vysaje z oběti životní energii a absorbuje ji
Zuřivost Pokud použije Sith tuto sílu,  jeho fyzická síla a zdraví se zvýší a naopak klesne obrana.
Rozdrcení Sith svoj obět doslova rozdrtí, často dochází ke zlomení vazu, velmi účinná proti jedincům
Zvířecí trik Ovlivnění mysli zvířete, které umožňuje kolem něj nepozorovaně proklouznout
* Účinek většiny sil je časově omezen*
Pár ukázek sil najdete tady