[ Webhosting profitux.cz ]

O Darth Daronovi

Darth Daron žil v době patnáct set let před bitvou o Yavin. Původně byl sithským učedníkem, ale protože mu nestačila pouze temná strana síly, tak odešel z řádu a dal se na vlastní cestu. Vytvořil nový řád , který skloubil to nejlepší od Jediů a Sithů. Prohlásil se mistrem a začal pátrat po galaxii po učedníkovi. Nakonec si vybral twi´lečku, kterou pojmenoval Darth Sienar a odletěl s ní na planetu Mustafar, kde byl dokonale ukryt od okolí (možná to po něm převzal i Sidious, když tam poslal důležité osoby Konfederace a ostatních organizací, aby je ukryl).
    Poté, co dokončil její výcvik, odletěli na Dantooine vypořádat se s Jedii.  Po několika úspěšných soubojích došli až k enklávě, kterou ale našli prázdnou. Jediové utekli a po enklávě nastražili výbušniny a Daron ani Sienar nestihli utéct a  zemřeli tragickou smrtí.
Pokud se chcete o něm dozvědět víc, tak si přečtěte tuto povídku.