[ Webhosting profitux.cz ]

Kodexy

Kodex je soubor pravidel, kterými se musí ať už Jedi nebo Sith řídit. Existují již tisíce let v podstatě nezměněné podobě. Kodex Jediů a Sithů se velmi liší, respektive jsou si vlastně protiklady. Mají pouze společný základ a to Sílu, každý ale upřednostňuje jinou stranu. Zde můžete oba kodexy porovnat.

Kodex Jediů
Nejsou emoce, je jen mír
Není nevědomost, je jen poznání
Není ukvapenost, je jen klid
Není smrt, je jen Síla
Při užití Síly musí Jedi zůstat v souladu s ní.
Jakékoli jednání v nesouladu vyčerpává jeho moc.
Síla je vytvářena a podporována životem. Jedi chrání život.
Jedo nikdy nejedná z nenávisti, zlosti, strachu nebo agrese.
Jedi musí jednat, když je klidný, sebejistý a v souladu se Silou
Jednat ve vzteku znamená přivolávat temnou stranu a riskovat vše, pro co Jediové žijí.
Rytíř Jedi vždy jedná dle Kodexu
Zabíjení je špatné

Kodex Sithů
Neznám mír, pouze hněv
Neznám strach, pouze moc
Neznám smrt, pouze nesmrtelnost
Neznám slabost, pouze temnou stranu
Jsem srdce temnoty
Odvrhuji strach, naopak rozsévám ho mezi protivníky
Jsem ničitel světů, skrze moc temné strany v mém nitru žhne nenávist
Celý vesmít se přede mnou sklání
Oddal jsem se temné straně, v níž našel jsem pravý život,
ve smrti světla
-----------------------------------------------
Klid je jen klam, je pouze vášeň.
Díky vášni, získám sílu.
Prostřednictvím síly získám moc.
Díky moci, dosáhnu vítězství.
Vítězstvím jsou má pouta zlomena.
Síla mě osvobodí.


jedi